Program psychoedukacyjny "Szkoła optymizmu"

W oparciu o dokonania psychologii pozytywnej Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Integra przygotowuje program psychoedukacyjny, którego celami są kształtowanie odporności psychicznej młodych ludzi oraz rozwój ich umiejętności psychospołecznych - rozwiązywania problemów, krytycznego i twórczego myślenia, współpracy i komunikacji. Koordynatorem programu jest Artur Brzeziński – coach i trener w Pracowni. 
Program składa się z komponentu warsztatów dla nauczycieli, zajęć z dziećmi oraz warsztatów dla ich rodziców prowadzonych w szkołach. 
Więcej informacji:

coach.integra@gmail.com coach.integra@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz